SBO nieuwHessen past jou!

De speciale basisschool nieuwHessen is de enige speciale basisschool onder het bestuur van Accent.
De school is een school voor speciaal basisonderwijs, bedoeld voor kinderen die zich op de basisschool onvoldoende kunnen ontwikkelen. Een didactisch aanbod op maat binnen een veilig pedagogisch klimaat is kenmerkend voor de speciale basisschool.
De school werkt nauw samen met de basisscholen in het samenwerkingsverband en heeft een regiofunctie. De kinderen die de school bezoeken, hebben een orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig. Een rustige, overzichtelijke omgeving is kenmerkend voor de school. De omgang met de kinderen is duidelijk en warm. Het onderwijs is vraaggestuurd. De onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind staat centraal. De school werkt nauw samen met de ouders van de kinderen en met de hulpverlenende instanties.

We zijn weer begonnen!

maandag 24 augustus 2015

Vandaag (maandag 24 augustus) zijn we weer gestart met een nieuw schooljaar. We wensen alle leerlingen natuurlijk een leuk en leerzaam jaar toe!


Gearchiveerd nieuws
  


Deze school is onderdeel van

www.accentscholengroep.nl

Contactgegevens

Speciale basisschool

nieuwHessen


Adres
Hessenweg 4
7121 MG
Aalten

E-mail
nieuwhessen@nieuwhessen.nl

Telefoon
0543-473214


boerderijschool 24-03-205 109